وبلاگ ستاو

تگ – وزارت-علوم

حرکات ورزشی مناسب جهت اجرا در خانه

بحران جهانیکروناویروس جدید،بسیاری از کشورها را به اتخاذ اقدامات گسترده و قرنطینه کردن شهرها یا حتی کل کشور وادار کرده است. برخی رویدادهای ورزشی پشت درهای بسته و بدون تماشاگر برگزار می شوند و باشگاه های ورزشی در نقاط بسیاری تعطیل شده اند.

  • توسط حميد حميدي
  • 19:38, 1399/01/29

تمرین در منزل با ستاو

در این مطلب راه‌کارهای پیشنهادی به منظور ورزش در خانه ارائه شده است تا در روزهایی که به دلیل شیوع بیماری کرونا در قرنطینه هستید بتوانید سلامتی خود را حفظ کنید.

  • توسط حميد حميدي
  • 19:26, 1399/01/29

قرنطینه خانگی - توصیه‌های ستاو

در این ویدئو نشان داده می‌شود که در شرایط کرونا چه کارهایی انجام دهید و چگونه شرایط را کنترل کنید.

  • توسط حميد حميدي
  • 15:00, 1399/01/29

طراحی و راه‌اندازی اپلیکیشن ستاو به منظور ارائه خدمات آموزشی و ورزشی به دانشگاهیان

در راستای حمایت از کمپین دانشجویی «در خانه بمانیم» با همکاری اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان با هدف ارائه خدمات آموزشی و ورزشی به دانشگاهیان اپلیکیشن ستاو طراحی شد.

  • توسط حميد حميدي
  • 14:05, 1399/01/20