حرکات ورزشی مناسب جهت اجرا در خانه

ماندن در خانه لزوماًبه معنای آن نیست که روال سالم زندگی خود مانند دنبال کردن یک رژیم غذایی متعادل و انجام ورزش را متوقف کنی

None

دانلود مقاله ارائه شده

حرکات ورزشی در خانه تهیه شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی

تهیه و تنظیم: دکتر احسان زارعیان. دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی