مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی
بدون مربی | 7 مشاوره درحال برگزاری
خیابان انقلاب، میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی، سازمان امور دانشجویان طبقه چهارم ، اداره کل تربیت بدنی، کارگروه مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی

امروزه، توجه به گسترش فرهنگِ ورزش و انجام فعاليت­هاي بدني بيش از گذشته ضرورت يافته است. از آنجا که دانشگاه­ها از جمله مراکزي هستند که نقش محوري در افزايش سلامت رواني، جسماني و بهبود کيفيت زندگي آحاد جامعه به ويژه دانشجويان ايفا مي­کنند، از اين رو،با توجه به سياست هاي كلان آموزش عالي كشور در نظر است کليه دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالي کشور به صورت منسجم در راستاي ارتقاي سلامت جسماني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي از طريق اجراي طر پايش تندرستي در دانشگاه ها اقدام نمايند.


مشاوره آنلاین

 • ثابت

  ثابت


 • کارشناسان پایش

  کارشناسان پایش

 • برنامه‌ها

  برنامه‌ها

 • تمرین‌ها

  تمرین‌ها

 • ارزیابی‌ها/مسابقات

  ارزیابی‌ها/مسابقات

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.