باشگاه‌های ستاو

زمین تنیس خاکی

این مجموعه ورزشی شامل دو زمین تنیس است که با مساحت ۱۳۰۰ مترمربع می باشد.

زمین های روباز مجتمع ...

سبزوار

واقع در مجتمع خوابگاهی دخترانه گلستان

چمن مصنوعی

سبزوار

زمین مذکور دارای ابعاد 38.5*70 می باشد و شامل زمین چمن با مساحت 850 متر و پیست د ...

5زمین

سبزوار

مکان مذکور به دلیل عدم وجود شرایط مناسب محیطی و تجهیزاتی فاقد امکان بهره برداری ...

استخر شهید محسن فتاح ...

سبزوار

استخر شهید محسن فتاحی ثانی

بدنسازی

سبزوار

با کاربری فعالیت های آمادگی جسمانی و بدنسازی

زنده یاد پروفسور حام ...

سبزوار

سالن مذکور دارای قابلیت چند منظوره و با ابعاد 30*50 و با مساحت کل 1500 متر مربع ...

سالن 1

سبزوار

مکان مذکور دارای ابعاد 30/50 با مساحت کل 1500 متر می باشد. این مکان دارای چهار ز ...

سالن 2

سبزوار

سالن مذکور دارای قابلیت چند منظوره و با ابعاد 30*50 و با مساحت کل 1500 متر مربع ...

استان فارس -دانشگاه ...

سالن چندمنظوره

استان فارس - دانشگاه ...

سالن سرپوشیده بسکتبال-تنیس روی میز

مجموعه ورزشی دانشگاه ...

این مجموعه ورزشی چندمنظوره شامل سالن های فوتسال، والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس ...

سالن ورزشی مرحوم باب ...

تربت حيدريه

سالن ورزشی مرحوم بابک مروج تربتی توسط خیر نیک اندیش دکتر مهدی مرج تربتی در حال س ...

سالن ورزشی دانشگاه پ ...

سالن چند منظوره ( فوتسال ـ هندبال ـ بسکتبال ـ والیبال )