باشگاه‌های ستاو

پانزدهمین المپیاد فر ...

تبريز

پانزدهیم المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در تابستان 1401 به میزبانی دانشگاه ...

انجمن شطرنج وزارت عل ...

انجمن شطرنج وزارت علوم (دختران و پسران) دانشگاه های کشور واژه شطرنج همان شت ...

چمن مصنوعی خوابگاه د ...

اصفهان

واقع در خوابگاه شهید کرمانی

سوله ورزشی چند منظور ...

برگزاری کلاس های فوق برنامه و مسابقات رشته های ورزشی