کشش بالای سر عضله سه سر- Overhead tricep stretch

ایجاد شده توسط زهرا خلجی

کشش بالای سر عضله سه سر- Overhead tricep stretch - 🔵جهت کشش عضله پشت بازوی هر دست، با دست دیگر دست را به سمت عقب بکشید و نگه دارید.

دسته‌بندی ورزش: گرم‌ کردن

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شانه بازو پشت بازو
🔵جهت کشش عضله پشت بازوی هر دست، با دست دیگر دست را به سمت عقب بکشید و نگه دارید.