تکواندو - الگول جیروگی

ایجاد شده توسط زهرا خلجي

🔵الگول جیروگی= ضربه مشت مستقیم به بالا 🔵نقطه هدف ضربه: لب بالایی 🔘لطفا ورق بزنید و الگول جیروگی را از زوایای مختلف مشاهده بفرمایید