چابکی - با هدف توسعه چابکی 3  ست 15 ثانیه

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شانه شکم همسترینگ ران بازو پشت بازو ساق پا سرینی
با هدف توسعه چابکی 3 ست 15 ثانیه