کرانچ مبتدی و حرفه ای

ایجاد شده توسط عباس فیروزیان

کرانچ مبتدی و حرفه ای - تقویت عضلات شکم

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شکم
تقویت عضلات شکم