مدیریت داوطلبان در ورزش با رویکرد انجمن‌های ورزش دانشجویی

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

با توجه به شرایط حاکم بر جامعه در پی شیوع ویروس کووید ۱۹ و ضرروت آگاهی بخشی و آشنایی منبع انسانی شاغل در ورزش دانشجویی با رویکردهای نوین در مدیریت رویدادهای ورزشی، این اداره کل در نظر دارد در جهت توانمندسازی و ارتقای دانش فنی کارشناسان حوزه ورزش و ترتبیت بدنی دانشگاه‌های کشور، کارگاه "مدیریت داوطلبان در ورزش با رویکرد انجمن‌های ورزش دانشجویی" را در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۳ الی ۱۶ به صورت الکترونیکی در فضای مجازی برگزار نماید.

تاریخ: ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹

از ساعت ۱۳ الی ۱۶

.