جمع کردن پا در شکم

ایجاد شده توسط مهناز منشوري

جمع کردن پا در شکم - ۲ ست ۸ تکرار

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شکم
۲ ست ۸ تکرار