بارفیکس - ۱۲ تکرار

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی , تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شانه سینه ساعد بازو پشت بازو
۱۲ تکرار