اسکات-پرش

ایجاد شده توسط لیلی مهدیه

اسکات-پرش - در حالت اسکات، دست ها را در حالت ضربدر روی شانه ها قرار دهید و سپس با انجام پرش بدن به سمت بالا پرت

دسته‌بندی ورزش: کاردیو

عضلات درگیر:

همسترینگ سرینی ساق پا
در حالت اسکات، دست ها را در حالت ضربدر روی شانه ها قرار دهید و سپس با انجام پرش بدن به سمت بالا پرت شده و زانوها را صاف کنید.