کارگاه باز آموزی داوران تنیس روی میز (دختران و پسران )

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
16 نفر ظرفیت باقی مانده
مشاهده دوره

کارگاه بازآموزی داوران تنیس روی میز (دختران و پسران) پانزدهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی

زمان :شنبه ۱۱ تیرماه ساعت ۱۴تا۱۶

.