مکان گزینی و طراحی مسیر دوچرخه سواری در دانشگاه ها

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
به زودی شروع می‌شود. از تاریخ 1400-10-27 تا 1400-10-27
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

این دوره ویژه کارشناسنان و مدیریان علاقمند به حوزه دوچرخه سواری دانشگاه هاطراحی و اجرا خواهد شد.

دوشنبه 27 دی ماه 1400 از ساعت 10 الی 12 می باشد.

.