آشنایی با شیوه ثبت اطلاعات فضاهای ورزشی دانشگاه ها

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

این دوره ویژه مدیران و کارشناسان دانشگاهی جهت ورود اطلاعات فضاهای ورزشی دانشگاهی برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری : یکشنبه، 6 تیرماه 1400، ساعت 10 الی 12

.