پویش سلامتی

قیمت:

رایگان

سالن ۱ دانشگاه صنعتی اصفهان
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 60 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

ویژه کارکنان - بزرگسالان

تمرینات اصلاحی و بازتوانی مفاصل

زمان تمرین: یکشنبه و سه شنبه ها به مدت 40 دقیقه

مدرس: دکتر مجتبی بابایی خورزوقی

.