آشنایی با رشته‌های جدید در ورزش همگانی (۳)

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ تا ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

جلسه سوم از برنامه کلاس‌های مجازی آشنایی با رشته‌های پیشنهادی همگانی

زمان روز دوشنه ۲۵/۶/۹۹

ساعت ۱۰ الی ۱۲

زمان جلسه ۱۲۰ دقیقه

آمادگی جسمانی | توضیحات مسئول انجمن: ۱۰ دقیقه | پرسش و پاسخ: ۲۰ دقیقه

اسکواش | توضیحات مسئول انجمن: ۱۰ دقیقه | پرسش و پاسخ: ۲۰ دقیقه

تیراندازی | توضیحات مسئول انجمن: ۱۰ دقیقه | پرسش و پاسخ: ۲۰ دقیقه

پرتاب توپ از روی تور | توضیحات مسئول انجمن: ۱۰ دقیقه | پرسش و پاسخ: ۲۰ دقیقه

** دستورالعمل برگزاری کلاسها:

• مکاتبه با دبیرخانه مناطق و ارسال بخشنامه از سوی مناطق به دانشگاه ها برای شرکت نماینده دختر و پسر از هر استان موجود در منطقه

• شرکت کنندگان باید حتی المقدور کارشناس همگانی دانشگاه باشد.

• از هر استان یک نفر کارشناس همگانی خانم و یک نفر کارشناس همگانی آقا به اضافه دو کارشناس خانم و آقا از مراکز پنج بخش آموزش عالی در دوره شرکت دارند.

• کلاسها توسط مسوولین انجمنهای اداره یا دبیران انجمنها برگزار می گردد.

• کلیه کلاسها در سامانه ستاو برگزار می گردد.

• به شرکت کنندگان در کلاسها گواهی شرکت اهدا می گردد.

• هر منطقه در صورت نیاز میتواند مشابه همین دوره را برای آگاهی بیشتر در دانشگاه های منطقه خود تکرار نماید.

• حضور کارشناسان دبیرخانه مناطق در دوره ها الزامی است.

• قوانین و مقررات رشته ها برای دبیران مناطق از قبل ارسال شده در سایت اداره کل نیز گنجانده خواهد شد قبل از شروع هر کلاس کارشناسان موظفند مطالعه لازم در خصوص هر رشته را داشته و نکات مبهم و سوالات خود را بعد از توضیحات انجمنها داشته باشند.

• شماره تماس انجمنها و دبیران آنان به دبیران مناطق ارسال می گردد تا در صورت هرگونه ابهامی تماس برقرار گردد.

• کلیه رشته هایی از سوی انجمنهای اداره کل پیشنهاد شده به انضمام رشته های المپیاد همگانی چهارم در جشنواره پاییزه و زمستانه و استانی برگزار می گردد. میزان استقبال دانشگاه ها از رشته ها مبنای حضور آن رشته در پنجمین المپیاد ورزش های همگانی خواهد بود.

.