کارگاه دوره دستیاری مراکز تندرستی

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

کارگاه دوره دستیاری مراکز تتدرستی و مشاوره ورزشی

لطفا جهت ورود به کارگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

https://www.skyroom.online/ch/bentolhoda14/setav.fit.center

تاریخ :١٤٠٢

.