برندسازی شخصی ورزشکاران

قیمت:

رایگان

باشگاه آنلاین اداره کل
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

برندسازی شخصی ورزشکاران

زمان:سه شنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۱

ساعت : ۱۹تا۲۰:۳۰

مدرس:آقای دکتر محمد رسول خدادادی

.