آشنایی با رشته‌های جدید در ورزش همگانی

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ تا ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

»||»||»توجه توجه:»||»||»

با توجه به اینکه لینک مرتبط با دوره جلسه اول »»»»» آشنایی با ورزش های همگانی««««««، تغییر یافته است لطفا از لینک زیر جهت ثبت نام در این دوره استفاده نمایید:

https://setav.ir/course/13

»»»»»لطفا به مورد بالا توجه نمایید«««««

|

|

|

جلسه اول از برنامه کلاس‌های مجازی آشنایی با رشته‌های پیشنهادی همگانی

زمان روز دوشنه ۱۰/۶/۹۹

ساعت ۱۰ الی ۱۲

زمان جلسه ۱۲۰ دقیقه

بسکتبال با ۳ توپ | توضیحات مسئول انجمن: ۱۰ دقیقه | پرسش و پاسخ: ۲۰ دقیقه

هندبال هوشمند | توضیحات مسئول انجمن: ۱۰ دقیقه | پرسش و پاسخ: ۲۰ دقیقه

دارت | توضیحات مسئول انجمن: ۱۰ دقیقه | پرسش و پاسخ: ۲۰ دقیقه

تنیس روی میز امدادی | توضیحات مسئول انجمن: ۱۰ دقیقه | پرسش و پاسخ: ۲۰ دقیقه

** دستورالعمل برگزاری کلاسها:

• مکاتبه با دبیرخانه مناطق و ارسال بخشنامه از سوی مناطق به دانشگاه ها برای شرکت نماینده دختر و پسر از هر استان موجود در منطقه

• شرکت کنندگان باید حتی المقدور کارشناس همگانی دانشگاه باشد.

• از هر استان یک نفر کارشناس همگانی خانم و یک نفر کارشناس همگانی آقا به اضافه دو کارشناس خانم و آقا از مراکز پنج بخش آموزش عالی در دوره شرکت دارند.

• کلاسها توسط مسوولین انجمنهای اداره یا دبیران انجمنها برگزار می گردد.

• کلیه کلاسها در سامانه ستاو برگزار می گردد.

• به شرکت کنندگان در کلاسها گواهی شرکت اهدا می گردد.

• هر منطقه در صورت نیاز میتواند مشابه همین دوره را برای آگاهی بیشتر در دانشگاه های منطقه خود تکرار نماید.

• حضور کارشناسان دبیرخانه مناطق در دوره ها الزامی است.

• قوانین و مقررات رشته ها برای دبیران مناطق از قبل ارسال شده در سایت اداره کل نیز گنجانده خواهد شد قبل از شروع هر کلاس کارشناسان موظفند مطالعه لازم در خصوص هر رشته را داشته و نکات مبهم و سوالات خود را بعد از توضیحات انجمنها داشته باشند.

• شماره تماس انجمنها و دبیران آنان به دبیران مناطق ارسال می گردد تا در صورت هرگونه ابهامی تماس برقرار گردد.

• کلیه رشته هایی از سوی انجمنهای اداره کل پیشنهاد شده به انضمام رشته های المپیاد همگانی چهارم در جشنواره پاییزه و زمستانه و استانی برگزار می گردد. میزان استقبال دانشگاه ها از رشته ها مبنای حضور آن رشته در پنجمین المپیاد ورزش های همگانی خواهد بود.

|

|

|

»||»||»توجه توجه:»||»||»

با توجه به اینکه لینک مرتبط با دوره جلسه اول »»»»» آشنایی با ورزش های همگانی««««««، تغییر یافته است لطفا از لینک زیر جهت ثبت نام در این دوره استفاده نمایید:

https://setav.ir/course/13

»»»»»لطفا به مورد بالا توجه نمایید«««««

|

|

|

.