مدیریت اجرای مسابقات (کاراته) پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

مدیریت اجرای مسابقات

زمان برگزاری سه شنبه ۱۴ تیرماه ساعت ۱۳ تا ۱۵

.