جلسه قرعه کشی رشته های اجتماعی پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی

قیمت:

رایگان

اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 7 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

جلسه قرعه کشی رشته های اجتماعی پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی رشته های والیبال، بسگتبال،فوتسال،تنیس روی میز

زمان:شنبه 11تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۰تا۱۷

.