تست گردن - نحوه صحیح نگه داشتن سر

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

عضلات درگیر:

گردن
نحوه صحیح نگه داشتن سر