پرس سینه ایستاده با طناب (تراباند یا کش پیلاتس)

ایجاد شده توسط مجتبي بابايي خورزوقي

پرس سینه ایستاده با طناب (تراباند یا کش پیلاتس) - ۱- طناب (تراباند) را در جایی محکم ببیندید و از امنیت و محکم بودن آن مطمئن شوید. پشت به محل اتصال طنا

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی , تناسب اندام

تجهیزات: کش لوپ

عضلات درگیر:

شانه سینه بازو پشت بازو
۱- طناب (تراباند) را در جایی محکم ببیندید و از امنیت و محکم بودن آن مطمئن شوید. پشت به محل اتصال طناب (تراباند) بایستید. برای داشتن وضعیت ثابت تر می توانید یک پا را کمی جلوتر از پای دیگر قرار دهید. ۲- دو سر طناب (تراباند) را در دو دست بگیرید و سعی کنید دو دست (دو سر طناب) را به هم نزدیک کنید. ۳- مجددا دستها را خم کنید و کنار بدن قرار دهید. این کار را  به آرامی انجام دهید تا فشار وارد شده به بازوها و کتف را احساس کنید. ۴- حرکت را دوبار تکرار کنید.