دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شکم
تمرینی برای تقویت عضلات شکم