لانچ با دمبل همراه چرخش

ایجاد شده توسط ستاو

لانچ با دمبل همراه چرخش  - آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

تجهیزات: دمبل

عضلات درگیر:

ران پشت
آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی