لانج با دمبل بالای سر

ایجاد شده توسط ستاو

لانج با دمبل بالای سر  - آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

تجهیزات: دمبل

عضلات درگیر:

ران پشت
آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی