جلو بازو با دمبل ایستاده با چرخش

ایجاد شده توسط ستاو

جلو بازو با دمبل ایستاده با چرخش   - آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی

تجهیزات: دمبل

عضلات درگیر:

ساعد بازو
آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی