حرکت اسکوات

ایجاد شده توسط محبوبه شاکري

حرکت اسکوات - •	برای شروع حرکت بایستید، سر و سینه خود را صاف و پاها به اندازه عرض شانه باز باشند؛ 
•	دست‌های خود ر

عضلات درگیر:

ران همسترینگ ساق پا
• برای شروع حرکت بایستید، سر و سینه خود را صاف و پاها به اندازه عرض شانه باز باشند؛ • دست‌های خود را برای حفظ تعادل در جلوی بدنتان نگه دارید؛ • برای خودتان یک صندلیِ فرضی تصور کرده و وانمود کنید که روی آن نشسته‌اید؛ • حالا تا حدی روی زانوهایتان بنشینید که ران‌های شما با زمین موازی شود؛ • طوری‌که وقتی از بالا نگاه می‌کنید، زانوهایتان از پاهای شما جلوتر باشد؛ • چند ثانیه در همین حالت باقی مانده و سپس به حالت اولیه بازگردید؛ • دوباره همین حرکت را از اول تکرار کنید.