گرم کردن با چرخش دست

ایجاد شده توسط محبوبه شاکری

گرم کردن با چرخش دست - •	پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز کرده و بایستید؛
•	دست‌هایتان را کاملاً از هم باز کرده و شروع ب

عضلات درگیر:

پشت بازو بازو شانه
• پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز کرده و بایستید؛ • دست‌هایتان را کاملاً از هم باز کرده و شروع به کشیدنِ دایره‌های فرضی در هوا کنید؛ • بهتر است از دایره‌های کوچک شروع کرده و با جلوتر رفتن، دایره‌هایِ فرضی‌تان را بزرگ‌تر کنید؛ • این تمرین را حدود بیست ثانیه به آرامی و نرمی انجام دهید