کرانچ در حالت پلانک پهلو

ایجاد شده توسط زهرا خلجی

کرانچ در حالت پلانک پهلو - 🔶تلفیقی از حفظ تعادل در پلانک و انقباض عضلات شکمی در حرکت کرانچ است.
✔ بدن را از سر تا پاها، در امتد

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شانه سینه ران همسترینگ ساعد بازو سرینی شکم
🔶تلفیقی از حفظ تعادل در پلانک و انقباض عضلات شکمی در حرکت کرانچ است. ✔ بدن را از سر تا پاها، در امتداد یک خطر راست قرار دهید. ✔باید فشار را در عضلات مورب شکمی احساس کنید. برای مشاهده تمرینات بیشتر در تلگرام کانال ورزش در خانه: @varzesh2020khlj