Core Exercise- Plank

ایجاد شده توسط زهرا کوهستاني

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شکم
تمرینات ثبات مرکزی بدن