دسته‌بندی ورزش: گرم‌ کردن , کاردیو

تجهیزات: بادی‌ ویت

5 دقیقه گرم کردن بدن قبل از شروع تمرین