bicycle crunch

ایجاد شده توسط ليلي مهديه

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی , پیلاتس , تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

عضلات درگیر:

شکم
هر دوپا در زاویه ۴۵ درجه نسبت به زمین قرار گیرد و دستها کنار گوش و آرنج ها کاملا به سمت طرفین سر، دستها و شانه از زمین جدا شود پای راست از زانو به سمت سینه خم شود و همزمان با چرخش بدن، آرنج چپ به زانو نزدیک شود.