انجمن دوچرخه سواری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بدون مربی | 1 مشاوره درحال برگزاری
اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

این انجمن باهدف توسعه ،آموزش وگسترش رشته دوچرخه سواری دربین دانشجویان دختروپسر دانشگاه هاوموسسات آموزش عالی کشورمی باشد.دراین راستا مسئولین ودست اندرکاران انجمن همواره بابرنامه ریزی مدون تلاش می نمایندتابابرگزاری کلاس های مربیگری وداوری دررشته های تحت پوشش به ماموریت خودبه نحو احسن عمل نمایند.

مدیریت ونظارت بربرگزاری مسابقات دوچرخه سواری دانشگاه های کشور ومناطق ده گانه ،برنامه ریزی وبرگزاری مسابقات قهرمانی دانشجویان ،مدیریت وبرگزاری مسابقات دوچرخه سواری المپیادهای دانشجویی وانتخاب واعزام تیم های منتخب وملی دانشجویان دراین رشته ها به رویدادهای بین المللی ویونیورسیادها، حضور وشرکت درمجامع مرتبط بین المللی ،برگزاری کارگاه ها ووبینارهای آموزشی وهمچنین همکاری ومشارکت دربرنامه های اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع ازجمله فعالیتهای انجمن دوچرخه سواری می باشد.

این انجمن برای مشارکت وحضورفعال درالمپیادهای ورزش های همگانی دانشجویان کشورازسال 1399اقدام به ابداع ومعرفی رشته جدیدی بنام تیم ری لی وهمچنین با توجه به شرایط کرونایی اولین دوره مسابقات مجازی دردی ماه سال 99 برگزارگردید.


مشاوره آنلاین

 • جاری

  جاری

 • گذشته

  گذشته


 • برنامه‌ها

  برنامه‌ها

 • تمرین‌ها

  تمرین‌ها

 • ارزیابی‌ها/مسابقات

  ارزیابی‌ها/مسابقات

هیچ مربی‌ای تعریف نشده است.

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

اطلاعات تماس
مشاهده در نقشه