مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور
بدون مربی | 1 مشاوره درحال برگزاری
آدرس: خیابان انقلاب، میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی، سازمان امور دانشجویان طبقه چهارم ، اداره کل تربیت بدنی

برگزار کننده مسابقات قهرمانی سطح کشور


مشاوره آنلاین

 • ثابت

  ثابت


 • کادر اجرایی

  کادر اجرایی

 • برنامه‌ها

  برنامه‌ها

 • تمرین‌ها

  تمرین‌ها

 • ارزیابی‌ها/مسابقات

  ارزیابی‌ها/مسابقات

دکتر رضا قاسم تژاد
رئیس اداره مسابقات ورزش قهرمانی

هیچ مربی‌ای تعریف نشده است.

[[w.title]]

[[w.description | limitTo: 100]] ...

هیچ تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[e.title]]

[[e.description | limitTo: 100]] ...

هیچ برنامه تمرینی توسط کاربر ایجاد نشده است.

[[a.title]]

[[a.description | limitTo: 100]] ...

هیچ فرم ارزیابی/مشاوره‌ای توسط کاربر ایجاد نشده است.

اطلاعات تماس
مشاهده در نقشه