تمرین عمومی قدرت

ایجاد شده توسط مهناز منشوري

تعداد تمرین‌ها: ۹ عدد

تمرین عمومی قدرت - این برنامه ویژه واحد شنا طراحی شده و ۲ آزمون آن برای امتحان تعیین می شود.

دسته‌بندی ورزش: گرم‌ کردن , کاردیو , تناسب اندام

تجهیزات: بادی‌ ویت

این برنامه ویژه واحد شنا طراحی شده و ۲ آزمون آن برای امتحان تعیین می شود.

روز 1

زانو بلند

1 ست | 30 تکرار

۳۰ ثانیه

پروانه

1 ست | 30 تکرار

۳۰ تکرار

تمرین اصلی

کرانچ

1 ست | 18 تکرار

۱۸ تکرار

پلانک تک پا

1 ست | 30 تکرار

۳۰ ثانیه

بلند کردن باسن

1 ست | 12 تکرار

۱ ست

تقویت سرشانه

1 ست | 12 تکرار

۱ ست

حرکت صحیح پلانک

1 ست | 1 تکرار

حالت صحیح بدن ۳۰ ثانیه

چابکی

1 ست | 8 تکرار

۸ تکرار پای راست سپس تعویض و پای چپ

منحنی معکوس

1 ست | 14 تکرار

۱ ست