جلسه ۶ ورزش در خانه

ایجاد شده توسط مهناز منشوری

تعداد تمرین‌ها: ۳ عدد

جلسه ۶ ورزش در خانه - جلسه ۶

دسته‌بندی ورزش: گرم‌ کردن

جلسه ۶

روز 1

کشش کامل

1 ست | 1 تکرار

تا حد امکان به زمین نزدیک شوید

پروانه

1 ست | 12 تکرار

حرکت کامل دست ها

پای پروانه به جلو

1 ست | 1 تکرار

۱۲ تکرار