برنامه سیکس پک در منزل (مبتدی)

ایجاد شده توسط رضا ترکمان احمدی

تعداد تمرین‌ها: ۷ عدد

برنامه سیکس پک در منزل (مبتدی) - برخی حرکات که میتوان در خانه به منظور تقویت عضلات شکم و فرم دهی در خانه و بدون نیاز به هیچ تجهیزاتی انجام داد.

دسته‌بندی ورزش: بدن‌سازی , ارتوپدیک , تناسب اندام , گرم‌ کردن

تجهیزات: بادی‌ ویت

برخی حرکات که میتوان در خانه به منظور تقویت عضلات شکم و فرم دهی در خانه و بدون نیاز به هیچ تجهیزاتی انجام داد.

مرحله اول

Jumping Jacks

1 ست | 40 تکرار

ابتدا به منظور گرم کردن بدن حداقل ۴۰ بار این حرکت انجام شود. سپس ۱۵ ثانیه استراحت نموده و برنامه را آغاز کنید.

Classic Crunch - Hands at Chest

3 ست | 10 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Bicycle Crunch

3 ست | 10 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

Russian Twist

3 ست | 10 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی

leg raises

3 ست | 10 تکرار

این حرکت را ۱۰ بار تکرار کنید و با تمرکز انجام شود.

Plank

3 ست | 20 تکرار

به مدت ۲۰ ثانیه این حرکت را انجام دهید.

Front Plank - Hip Extension - Bent Knee

3 ست | 10 تکرار

آی‌فیت جامع‌ترین نرم‌افزار ارائه تمرین‌ و برنامه‌های تخصصی