پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر تبریز
| از 1401/04/17 تا 1401/04/26

المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

تابستان ۱۴۰۱ دانشگاه تبریز

فوتسال

تکواندو

کاراته

دو و میدانی

شنا

والیبال

بسکتبال

تنیس روی میز

بدمینتون

تیراندازی