دوره داوری شطرنج درجه ۳

قیمت:

رایگان

انجمن شطرنج وزارت علوم
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 5 روز
23 نفر ظرفیت باقی مانده
عضویت رایگان در دوره

دوره داوری شطرنج آنلاین درجه ۳

مدرس:داور بین الملل سرکار خانم سپیده شادین

مدت زمان دوره :۳۶ساعت

زمان:۱۶ اسفند الی جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

.