دوره مربیگری درجه ۲ تیراندازی با تفنگ و تپانچه

قیمت:

رایگان

انجمن تیراندازی اداره کل ورزش وزارت علوم
از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
10 نفر ظرفیت باقی مانده
مشاهده دوره

انجمن تیراندازی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم دوره مربیگری درجه ۲ تیراندازی با تفنگ و تپانچه را در تاریخ ۹۸۰۵۰۱ لغایت ۹۸۰۵۰۵ را در محل فدراسیون تیراندازی برای کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور برگزار نمود.

.