مربیگری شطرنج (درجه ۳)

قیمت:

رایگان

انجمن شطرنج وزارت علوم
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
دوره در حال اجرا است..
32 نفر ظرفیت باقی مانده
عضویت رایگان در دوره

مربیگری شطرنج (درجه ۳)

زمان: ۲۹ آبان الی ۳ آذر

ساعت :۸:۳۰ الی۱۲ و ۱۵ الی۱۸

مدرس:مربی بین المللی آقای محمد ابراهیم زاده

.