مربیگری درجه سه تیراندازی با تفنگ و تپانچه

قیمت:

رایگان

انجمن تیراندازی اداره کل ورزش وزارت علوم
از تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ تا ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
10 نفر ظرفیت باقی مانده
مشاهده دوره

انجمن تیراندازی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم اولین دوره ی مربیگری درجه سه تیراندازی با تفنگ و تپانچه را در تاریخ ۵ .۲ .۹۸ لغایت ۹۸۰۲۰۹ به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور ۲۷ نفر از کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور برگزار نمود.

.