آشنایی با تجهیزات رشته تیراندازی با تفنگ و تپانچه و اصول نگهداری تجهیزات

قیمت:

رایگان

انجمن تیراندازی اداره کل ورزش وزارت علوم
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
تاریخ دوره به پایان رسیده است.
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

این دوره ویژه مدیران، کارکنان، مربیان و کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها برگزار می‌گردد.

زمان : سه شنبه مورخ 1400/03/11 ساعت 10 الی 12

مهلت ثبت نام: تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ 1400/03/10

.