بدنسازی در ورزش فوتسال

قیمت:

رایگان

انجمن فوتسال وزارت علوم
از تاریخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۱ تا ۲۰۲۱/۱۱/۲۱
به زودی شروع می‌شود. از تاریخ 2021-11-21 تا 2021-11-21
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

تاریخ برگزاری دوره آموزشی: چهارشنبه 1399/07/30

ساعت برگزاری دوره ساعت 10:00 الی 14:00

مدرسین دوره:1- آقای دکتر صادق امانی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه خوارزمی - مدرس رسمی بدنسازی فوتسال فدراسیون فوتبال و AFC - مربی تیم های لیگ برتر کشور 2- آقای دکتر رسول اسلامی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی - بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و مربی تیمهای فوتسال دانشگاهی

.