اصول تغذیه ورزشی در مسابقات

قیمت:

رایگان

باشگاه آنلاین اداره کل
دوره ثابت
دوره ثابت به مدت 1 روز
ظرفیت تکمیل شده
مشاهده دوره

اصول تغذیه ورزشی در مسابقات

زمان:جمعه ۳۱ تیرماه

ساعت:۱۹ تا۲۰:۳۰

مدرس: آقای دکتر رامین امیر ساسان

.